Kurs

LØNNINGSPOLS

Rørospols. Nybyrjarkurs.

Terminliste Symra haust 2017

Terminliste høsten 2017

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Gammeldans for nybegynnere

Platelansering «Kom Regn» med Kvindelige Studenters Sangforening

Oslo Early: ROBERT + CLARA = SANT

Oslo Early: Barokkanerne og Ingeborg Christophersen: RECORDARE VENEZIA

Søndagsdans 29. okt. Dølalæte og gammeldansvarianter

Søndans

Søndagsdans høsten 2017

Minikurs i gammeldansvarianter

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Øving: Finnskogspols

TORADERSPILLING HØSTEN 2017

Rørospols. Nybyrjarkurs.

Terminliste Symra haust 2017

Terminliste høsten 2017

Liggekonsert med Slagr

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste Symra haust 2017

Terminliste høsten 2017

Søndagsdans høsten 2017

Øving: Finnskogspols

Rørospols. Nybyrjarkurs.

Terminliste høsten 2017

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Mozart på 123

Mozart på 123

Mozart på 123 – BALL

Mozart på 123

Søndagsdans høsten 2017

Springar- og Bondeøving

Terminliste Oslo Songdanslag

Langeleik - øving/kurs

Øving: Runnom

TORADERSPILLING HØSTEN 2017

Terminliste høsten 2017

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste høsten 2017

Oslokappleiken 2017

NÅ – Ein konsertserie av Ensemble Allegria

Søndagsdans høsten 2017

Øving: Runnom

Terminliste Symra haust 2017

Terminliste høsten 2017

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste Symra haust 2017

Terminliste høsten 2017

Søndans

Søndagsdans høsten 2017

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Øving: Danseteknikk

Terminliste Symra haust 2017

Terminliste høsten 2017

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste høsten 2017

Terminliste Symra haust 2017

Søndagsdans høsten 2017

Terminliste Oslo Songdanslag

Juleavslutning i Leikarringen i BUL

Juleavslutning i Hordaringen

MINIBALL FOR STILDANSEN I SYMRA

Terminliste Symra haust 2017

Søndagsdans høsten 2017

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Liggekonsert med Slagr

Følg oss på sosiale media