Utleige

I Nordahl Bruns gate 22 leiger vi ut hyblar/leiligheiter, kontorlokale og tre møtelokale/dansesalar.

Leige av hyblar/bustader

Blir administrert av Thon Eiendom.
Kontakt Torill Larsen, e-post: torill.larsen@thoneiendom.no

Leige av kontorlokale

Blir administrert av Thon Eiendom.
Kontakt Jøran Nenseth, e-post:  joran.nenseth@thoneiendom.no

Leige av møtelokale/salar

Sjekk denne sida for meir informasjon: http://bls-lokaler.no

Følg oss på sosiale media