Idrett

Gjennom historia har det vore vanleg at ungdomslag også har drive med idrett. I BLS er det eitt idrettslag; Idrottslaget i BUL.

Idrottslaget i BUL

Følg oss på sosiale media