Kalender

Springar- og Bondeøving

Terminliste for hausthalvåret 2018

Terminliste Oslo Songdanslag

Langeleik - øving/kurs

Kurs i gammaldans

Tysdagsdans

Øving: Danseteknikk

Prøysen. Sangdanser.

Terminliste Symra høsten 2018

Øving i Barnelaget

Gammeldans for nybegynnere

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste Symra høsten 2018

Tangofredager i Halli med norsk folketango

Søndagsdansen hausten 2018

Minikurs i Finnskogspols

Kurs i gammaldans

Tysdagsdans

Øving: Halling for jeans

KAFFEKVELD SYMRA

Terminliste Symra høsten 2018

Kirsten Bråten Berg

Øving i Barnelaget

Gammeldans for nybegynnere

Øvingskveld i Hordaringen

Toraderspilling i Oslo

Tangofredager i Halli med norsk folketango

Dansefest: Folkemusikkviss og bygdedansfest på Riksscenen

Søndagsdansen hausten 2018

Søndans

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Kurs i gammaldans

Tysdagsdans

LISTEFYLL

Terminliste Symra høsten 2018

RØROSPOLS

Liggekonsert med Slagr

Øving i Barnelaget

Gammeldans for nybegynnere

Øvingskveld i Hordaringen

Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet

Gullfebla – Den mangfaldige scenen

Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet

Gullfebla – Den mangfaldige scenen

Gullfebla – Den mangfaldige scenen

Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet

Søndagsdansen hausten 2018

Terminliste Oslo Songdanslag

Kurs i gammaldans

Tysdagsdans

Øving: Oslokappleik

Gullfebla – Den mangfaldige scenen

RØROSPOLS

Terminliste Symra høsten 2018

Øving i Barnelaget

Gammeldans for nybegynnere

Øvingskveld i Hordaringen

Gullfebla – Den mangfaldige scenen

Tangofredager i Halli med norsk folketango

Oslokappleiken 2018

Søndagsdansen hausten 2018

Gullfebla – Den mangfaldige scenen

Meisterkonserten i Operaen: BULder og Brak

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Tysdagsdans

Øving: Swing

Toraderspilling i Oslo

RØROSPOLS

Terminliste Symra høsten 2018

Sleppleik | Hundreleik

Øving i Barnelaget

Gammeldans for nybegynnere

Øvingskveld med Hordaringen

Tangofredager i Halli med norsk folketango

Terminliste Symra høsten 2018

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Søndagsdansen hausten 2018

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Minikurs i Springleik

Beethoven på 123

Tysdagsdans

Øving: Nordfjordspringar

RØROSPOLS

Øving i Barnelaget

Gammeldans for nybegynnere

Øvingskveld med Hordaringen

Søndagsdansen hausten 2018

Søndans

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Tysdagsdans

Øving: (tema vert annonsert)

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Søndagsdansen hausten 2018

Terminliste Oslo Songdanslag

Terminliste for hausthalvåret 2018

Tysdagsdans

Juleavslutning

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Søndagsdansen hausten 2018

Søndans

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Juleavslutning i Hordaringen

Følg oss på sosiale media