Kalender

Øvingskveld i Hordaringen

Årsmøte 27. februar 2018

Rørospols

Songdansen vår

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Lilla

Lilla

Søndagsdans våren 2018

Lilla

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Øving: Pols

Symradern vinter og vår 2018

Rørospols

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Liggekonsert med Slagr

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Sound/Words/Bodies

Søndagsdans våren 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Songdans/stordans/allsang for alle våren 2018

Terminliste for vårhalvåret 2018

Terminliste Oslo Songdanslag

Øving: Pols

Rørospols

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Søndagsdans våren 2018

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Rørospols

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Påskeferie

LØNNINGSPOLS

Symradern vinter og vår 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Søndagsdans våren 2018

Øving: Swing

Songdansen vår

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Søndagsdans våren 2018

Springar- og Bondeøving

Terminliste Oslo Songdanslag

Terminliste for vårhalvåret 2018

Songdans/stordans/allsang for alle våren 2018

Langeleik - øving/kurs

Songdansen vår

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Søndagsdans våren 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Søndagsdans våren 2018

Symradern vinter og vår 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Søndagsdans våren 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

NÅ – Ein konsertserie av Ensemble Allegria

Minikurs i Finnskogspols

Søndagsdans våren 2018

Terminliste for vårhalvåret 2018

Terminliste Oslo Songdanslag

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

17.mai med Leikarringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Søndagsdans våren 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Langeleik - øving/kurs

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Søndagsdans våren 2018

Springar- og Bondeøving

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Sommaravslutning med Leikarringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Sommeravslutning i Hordaringen

Springar- og Bondeøving

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Leikarringen på Landskappleiken i Trysil

Følg oss på sosiale media