Kurs

Lilla av Jon Fosse

Øving: Swing

Lilla av Jon Fosse

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Humanistisk konfirmasjon i Rådhuset, Oslo

Humanistisk konfirmasjon i Rådhuset, Oslo

Dansefest NU-helg: Vegar Vårdal trio

Humanistisk konfirmasjon i Rådhuset, Oslo

Humanistisk konfirmasjon i Rådhuset, Oslo

Minikurs i Rørospols

Søndagsdans våren 2018

Øving: Reinlender og danseteknikk

Symradern vinter og vår 2018

Fortellevill – Opp frå havet

Fortellevill – Opp frå havet

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Fortellevill – Opp frå havet

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Fortellevill – Opp frå havet

Fortellevill – Opp frå havet

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Søndagsdans våren 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Søndans

Kjærleik med rette song – vårkonsert

Springar- og Bondeøving

Langeleik - øving/kurs

Øving: 17.mai

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

NÅ – Ein konsertserie av Ensemble Allegria

Søndagsdans våren 2018

Minikurs i Finnskogspols

Terminliste Oslo Songdanslag

Terminliste for vårhalvåret 2018

Øving: 17.mai

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

17.mai med Leikarringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Søndagsdans våren 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Skatten på Sjørøvarøya

Skatten på Sjørøvarøya

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Skatten på Sjørøvarøya

Skatten på Sjørøvarøya

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Skatten på Sjørøvarøya

Skatten på Sjørøvarøya

Langeleik - øving/kurs

Øving: TBA

Skatten på Sjørøvarøya

Skatten på Sjørøvarøya

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Skatten på Sjørøvarøya

Skatten på Sjørøvarøya

Søndagsdans våren 2018

Springar- og Bondeøving

Øving: Finnskogspols

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Øvingskveld i Hordaringen

Stildans/ historisk dans i Nordahl Brunsgt. 22 - vinter og vår 2018

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Sommaravslutning med Leikarringen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Øving i Barnelaget

Sommeravslutning i Hordaringen

Kåseri og konsert: Tonearv / Hillborg Romtveit og Trygve K. Vågen

Konsert på Vest-Telemark museum

Springar- og Bondeøving

Rørospolsen

Terminliste vinter og vår 2018 for Symra

Friidrettsskule i sommarferien

Leikarringen på Landskappleiken i Trysil

Friidrettsskule i sommarferien

Friidrettsskule i sommarferien

Oslokappleiken 2018

Slippleik - Leikarringen 99 år!

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Beethoven på 123

Følg oss på sosiale media